बंद

माहे जून- ऑक्टोबर 2021 या कालावधित झालेल्या अतिवृष्टी व पुरामुळे बाधित झालेल्या शेतकर्‍यांना मदत देण्यात आलेल्या रकमेची यादी पहिला हप्ता अनुदान यादी -०२ तालुका अंबाजोगाई.

माहे जून- ऑक्टोबर 2021 या कालावधित झालेल्या अतिवृष्टी व पुरामुळे बाधित झालेल्या शेतकर्‍यांना मदत देण्यात आलेल्या रकमेची यादी पहिला हप्ता अनुदान यादी -०२ तालुका अंबाजोगाई.
शीर्षक दिनांक View / Download
माहे जून- ऑक्टोबर 2021 या कालावधित झालेल्या अतिवृष्टी व पुरामुळे बाधित झालेल्या शेतकर्‍यांना मदत देण्यात आलेल्या रकमेची यादी पहिला हप्ता अनुदान यादी -०२ तालुका अंबाजोगाई. 11/01/2022 पहा (7 MB)