बंद

उपविभागीय अधिकारी

कोणाचे कोण विभागनुसार

फिल्टर

उपविभागीय अधिकारी
परिचय चित्र नाव पदनाम ईमेल दूरध्वनी फॅक्स पत्ता
छायाचित्र उपलब्ध नाही उपविभागीय अधिकारी,बीड उपविभागीय अधिकारी beedsdo[at]gmail[dot]com 02442-222458 उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, जि. का. बीड
छायाचित्र उपलब्ध नाही उपविभागीय अधिकारी माजलगाव उपविभागीय अधिकारी majalgaonsdo[at]gmail[dot]com 02443-234152 उपविभागीय अधिकारी कार्यालय माजलगाव
छायाचित्र उपलब्ध नाही उपविभागीय अधिकारी , पाटोदा उपविभागीय अधिकारी, पाटोदा sdopatoda[at]gmail[dot]com 02444-242329 उपविभागीय अधिकारी कार्यालय , पाटोदा
छायाचित्र उपलब्ध नाही उपविभागीय अधिकारी, परळी उपविभागीय अधिकारी, परळी sdoparli[at]gmail[dot]com 02446-226330 उपविभागीय अधिकारी कार्यालय ,सेन्ट्रल इमारत , परळी
छायाचित्र उपलब्ध नाही उपविभागीय अधिकारी , अंबाजोगाई उपविभागीय अधिकारी, अंबाजोगाई sdoambajogai[at]gmail[dot]com 02446-247075 उपविभागीय अधिकारी कार्यालय अंबाजोगाई