बंद

योजना

फिल्टर:
छायाचित्र उपलब्ध नाही

कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग

प्रकाशित केले: 09/03/2021

प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियान (PMKUVA) अ. क्र. Scheme सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : प्रमोद महाजन कौशल्य…

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रकाशित केले: 09/03/2021

छात्रपूर्व प्रशिक्षण योजना (22350033) अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती १ योजनेचे नाव : छात्रपूर्व प्रशिक्षण योजना (22350033) २ योजने बद्दलचा शासन…

अधिक