बंद

प्रसिद्धीपत्रक

फिल्टर:
छायाचित्र उपलब्ध नाही

दि . ०१. ०४ .२०२२ ते ३१. ०३ .२०२३ या कालावधीत शून्य व्यवहार असलेल्या आपले सरकार सेवा केंद्राचा आय. डी . बंद करणेबाबत .

प्रकाशित केले: 18/04/2023

दि . ०१. ०४ .२०२२ ते ३१. ०३ .२०२३ या कालावधीत शून्य व्यवहार असलेल्या आपले सरकार सेवा केंद्राचा आय. डी…

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

शिक्षक मतदार संघ मतदार नोंदणी आवाहन.

प्रकाशित केले: 01/10/2022

शिक्षक मतदार संघ मतदार नोंदणी आवाहन.Publication letter

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

कोविड १९ प्रेसनोट २१-०६-२०२१

प्रकाशित केले: 21/06/2021

कोविड १९ प्रेसनोट २१-०६-२०२१ [पीडीएफ ६ एमबी ]

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

कोविड १९ प्रेसनोट १५-०६-२०२१

प्रकाशित केले: 15/06/2021

कोविड १९ प्रेसनोट १५-०६-२०२१ ( पी.डी.एफ ४ एमबी )

अधिक