बंद

प्रसिद्धीपत्रक

फिल्टर:
छायाचित्र उपलब्ध नाही

छत्रपती शिवाजी महाराज – सारथी जिल्हास्तरीय वसतिगृह संकुल योजना अंतर्गत खाजगी वसतिगृह चालविणेसाठी नोंदणीकृत संस्थांकडून अर्ज मागविणेसाठी मुदतवाढ जाहिरात

प्रकाशित केले: 02/07/2024

छत्रपती शिवाजी महाराज – सारथी जिल्हास्तरीय वसतिगृह संकुल योजना अंतर्गत खाजगी वसतिगृह चालविणेसाठी नोंदणीकृत संस्थांकडून अर्ज मागविणेसाठी मुदतवाढ जाहिरात

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

महसूल विभागातील गट-क संवर्गातील तलाठी भारती सन २०२३ करीता मदत कक्ष

प्रकाशित केले: 28/06/2023

महसूल विभागातील गट-क संवर्गातील तलाठी भारती सन २०२३ करीता मदत कक्ष

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

शिक्षक मतदार संघ मतदार नोंदणी आवाहन.

प्रकाशित केले: 01/10/2022

शिक्षक मतदार संघ मतदार नोंदणी आवाहन.Publication letter

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

कोविड १९ प्रेसनोट २१-०६-२०२१

प्रकाशित केले: 21/06/2021

कोविड १९ प्रेसनोट २१-०६-२०२१ [पीडीएफ ६ एमबी ]

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

कोविड १९ प्रेसनोट १५-०६-२०२१

प्रकाशित केले: 15/06/2021

कोविड १९ प्रेसनोट १५-०६-२०२१ ( पी.डी.एफ ४ एमबी )

अधिक