बंद

सार्वजनिक सुविधा

  • टपाल
  • नगरपालिका
  • बँका
  • रुग्णालये

टपाल

अंबाजोगाई पोस्ट ऑफिस, अंबेजोगाई

तालुका-अंबाजोगाई, जिल्हा-बीड महाराष्ट्र 431517

गेवराई पोस्ट ऑफिस, गेवराई

तालुका-गेवराई, जिल्हा-बीड. महाराष्ट्र 431127

मुख्य डाकघर , बीड

मुख्य डाकघर , करंजा रोड, बीड, महाराष्ट्र 431122

नगरपालिका

बीड नगरपारिषद

बीड नगरपारिषद कार्यालय, करंजा रोड, बीड, महाराष्ट्र 431122

माजलगाव नगरपालिका

माजलगाव नगरपालिका ता .माजलगाव जि . बीड , बीड

बँका

आयसीआयसीआय बँक लि. बीड

सागर हाइट्स, एसटी स्टँड समोर बीड महाराष्ट्र , 431122

दूरध्वनी : 9021667777
वेबसाइट दुवा : https://www.icicibank.com/

एक्सीस बँक, बीड

वैद्यनाथ चेंबर,शिवाजी चौक ,बार्शी रोड ,बीड -४३११२२

दूरध्वनी : 18604195555
वेबसाइट दुवा : https://www.axisbank.com/

एच.डी.एफ.सी बँक लि. बीड

सागर हाइट्स, एसटी स्टँड समोर बीड, महाराष्ट्र, 431122.

दूरध्वनी : 18602676161
वेबसाइट दुवा : https://www.hdfcbank.com

डी.सी.बी बँक

बाहीरवाडी, ता.जि. बीड.

दूरध्वनी : 18002095363
वेबसाइट दुवा : https://www.dcbbank.com/

देना बँक, बीड

सागर हाइट्स, एसटी स्टँड समोर बीड महाराष्ट्र , 431122

ईमेल : BEED[at]DENABANK[dot]CO[dot]IN
दूरध्वनी : 02442-226585
वेबसाइट दुवा : https://www.denabank.com/

पंजाब नॅशनल बँक, बीड

थिगळे कॉम्प्लेक्स, नित्य सेवा हॉस्पिटल जवळ, जालना रोड, बीड, महाराष्ट्र 431122

वेबसाइट दुवा : http://www.pnbindia.in/

रुग्णालये

जिल्हा रुग्णालय , बीड

जिल्हा रुग्णालय बार्शी रोड , बीड-431122

ईमेल : cs_beed[at]rediffmail[dot]com
दूरध्वनी : 02442-222618

जिल्हा स्त्री रुग्णालय , नेकनूर

मेन रोड , नेकनूर तालुका केज जिल्हा बीड ४३११२५

दूरध्वनी : 02442-250061

स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय रुग्णालय , अंबाजोगाई

अंबाजोगाई जिल्हा बीड - 431517

दूरध्वनी : 02446-247060
वेबसाइट दुवा : http://www.srtrmca.org/