बंद

लोकसभा निवडणूक २०२४

३९-बीड लोकसभा मतदारसंघ अंतर्गत २२८-गेवराई,२२९-माजलगाव,२३०-बीड,२३१-आष्टी,२३२-केज व २३३-परळी विधानसभा मतदार संघातील मतदान केंद्र यादी. (प्रसिद्धी दि. ०१५/०४/२०२४)

विधानसभा क्रमांक  विधानसभा क्षेत्राचे नाव 
२२८ गेवराई
२२९ माजलगाव
२३० बीड
२३१ आष्टी
२३२ केज
२३३ परळी