बंद

महसूल बैठक वृतांत

 

अ.क्र विषय  दिनांक  इतिवृतांत   
महसूल आढावा बैठक १५/०२/२०२० इतिवृत्त डाऊनलोड
शासकीय गायरान जमीन प्रदान करणे बाबत आढावा बैठक  ०२/०३/२०२० इतिवृत्त डाऊनलोड
३  महसूल आढावा बैठक १३/०३/२०२० इतिवृत्त डाऊनलोड
ई-स्कैनिंग प्रकल्प बाबत आढावा बैठक  १३/०३/२०२० इतिवृत्त डाऊनलोड
महसूल आढावा बैठक ०७/०७/२०२० इतिवृत्त डाऊनलोड
6 सेतु समिति बैठक ०७/०८/२०२० इतिवृत्त डाऊनलोड