बंद

आरोग्य अधिकारी जिल्हा परिषद, बीड 

आरोग्य अधिकारी जिल्हा परिषद, बीड 

अ.क्र विषय  दिनांक  इतिवृतांत   
गर्भाशय काढून टाकण्याच्या शस्त्र क्रिया संदर्भात मां जिल्हाधिकारी बीड यांचे अध्यक्ष्येतेखाली घेण्यात आलेल्या सभेचे इतिवृत ११/०२/२०२० डाऊन लोड