बंद

दस्तऐवज

Filter Document category wise

फिल्टर

दस्तऐवज
शीर्षक दिनांक View / Download
सन 2020-2021 मध्ये जून- ऑक्टोबर 2020 या कालावधित अतिवृष्टी व पुरामुळे बाधित झालेल्या शेतकर्‍यांना SDRF मधून जी मदत निधी वाटप झालेली यादी तालुका पाटोदा 25/05/2021 पहा (3 MB)
जनगणना 23/05/2018 पहा (4 MB)
जिल्हा आर्थिक व सामाजिक समालोचन -२०१७ 26/10/2018 पहा (3 MB)
जिल्हा आर्थिक व सामाजिक समालोचन -२०१६ 26/04/2018 पहा (4 MB)
कार्यरत महा- ई- सेवा केंद्र/आपले सरकार सेवा केंद्र (ग्रामपंचायत) 03/05/2018 पहा (302 KB)
भटक्या जातीचे प्रमाणपत्र 09/04/2018 पहा (266 KB)
अनुसूचित जाती / जमाती प्रमाणपत्र 09/04/2018 पहा (266 KB)
अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र 09/04/2018 पहा (266 KB)
नॉन क्रीमिलेयर प्रमाणपत्र 09/04/2018 पहा (338 KB)
वय/ आदीवास / राष्ट्रीय प्रमाणपत्र 09/04/2018 पहा (258 KB)