बंद

दस्तऐवज

Filter Document category wise

फिल्टर

दस्तऐवज
शीर्षक दिनांक View / Download
भटक्या जातीचे प्रमाणपत्र 09/04/2018 पहा (266 KB)
अनुसूचित जाती / जमाती प्रमाणपत्र 09/04/2018 पहा (266 KB)
अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र 09/04/2018 पहा (266 KB)
नॉन क्रीमिलेयर प्रमाणपत्र 09/04/2018 पहा (338 KB)
वय/ आदीवास / राष्ट्रीय प्रमाणपत्र 09/04/2018 पहा (258 KB)
३० टक्के महिला आरक्षण 07/04/2018 पहा (2 MB)
उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र 07/04/2018 पहा (168 KB)
भूमी संपादन अधिनियम २०१३ चे कलम ११ प्रमाणे संपादनाची अधिसूचना प्रसिद्धी , उपविभाग पाटोदा 07/04/2018 पहा (103 KB)
नागरिकांची सनद 31/03/2018 पहा (1 MB)