दस्तऐवज

दस्तऐवज
शीर्षक दिनांक डाउनलोड / दुवा
जिल्हा आर्थिक व सामाजिक समालोचन -२०१६ 26/04/2018 डाउनलोड(4 MB)
जिल्हा आर्थिक व सामाजिक समालोचन -२०१७ 26/10/2018 डाउनलोड(3 MB)
जनगणना 23/05/2018 डाउनलोड(4 MB)