बंद

दस्तऐवज

Filter Document category wise

फिल्टर

दस्तऐवज
शीर्षक दिनांक View / Download
औरंगाबाद विभाग शिक्षक मतदार संघ, प्रारूप मतदार यादी. 23/11/2022 पहा (5 MB)
महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या औरंगाबाद विभाग शिक्षक मतदार संघाची मतदार यादी तयार करणे, शैक्षणिक संस्थेची यादी. 25/10/2022 पहा (6 MB)
महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या औरंगाबाद विभाग शिक्षक मतदार संघाची मतदार यादी तयार करणे, मतदार नोंदणी नियम १९६० चे नियम ३१(४) खालील सूचना. 25/10/2022 पहा (247 KB)
शिक्षक मतदार संघ मतदार नोंदणी आवाहन. 01/10/2022 पहा (304 KB)
मतदार यादी अधिसूचना ०५-औरंगाबाद शिक्षक मतदार संघ. 01/10/2022 पहा (3 MB)
शिक्षक मतदार संघ मतदार यादी कार्यक्रम. 01/10/2022 पहा (4 MB)
माहे जून- ऑक्टोबर 2021 या कालावधित अतिवृष्टी व पुरामुळे बाधित झालेल्या शेतकर्‍यांना मदत देण्यात आलेल्या रकमेची यादी-तालुका बीड (4). 14/02/2022 पहा (8 MB)
माहे जून- ऑक्टोबर 2021 या कालावधित अतिवृष्टी व पुरामुळे बाधित झालेल्या शेतकर्‍यांना मदत देण्यात आलेल्या रकमेची यादी-तालुका बीड (3). 14/02/2022 पहा (8 MB)
माहे जून- ऑक्टोबर 2021 या कालावधित अतिवृष्टी व पुरामुळे बाधित झालेल्या शेतकर्‍यांना मदत देण्यात आलेल्या रकमेची यादी-तालुका बीड (2-2). 14/02/2022 पहा (6 MB)
माहे जून- ऑक्टोबर 2021 या कालावधित अतिवृष्टी व पुरामुळे बाधित झालेल्या शेतकर्‍यांना मदत देण्यात आलेल्या रकमेची यादी-तालुका बीड (2-1). 14/02/2022 पहा (6 MB)