बंद

जिल्हा नियोजन विभाग

अनु.क्र  योजना  डाऊनलोड
1 जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन 2016-17 डाऊनलोड [पीडीएफ, 130 KB] 
2 खासदार स्थानिक क्षेत्र विकास कार्यक्रम डाऊनलोड [पीडीएफ, 154 KB] 
3 आमदार स्थानिक क्षेत्र विकास कार्यक्रम डाऊनलोड [पीडीएफ, 151 KB] 
4 सांसद आदर्श ग्राम योजना – पहिला टप्पा डाऊनलोड [पीडीएफ, 238 KB] 
5 प्रादेशिक पर्यटन विकास योजना डाऊनलोड [पीडीएफ, 255 KB]