बंद

जिल्हा नियोजन विभाग

अनु.क्र  योजना  डाऊनलोड
1 जिल्हा वार्षिक योजना सन 2017-18 डाऊनलोड [पीडीएफ, 204 KB]
2 खासदार स्थानिक क्षेत्र विकास कार्यक्रम डाऊनलोड [पीडीएफ, 198 KB]  
3 आमदार स्थानिक क्षेत्र विकास कार्यक्रम डाऊनलोड [पीडीएफ, 177 KB]  
4 सांसद आदर्श ग्राम योजना – पहिला टप्पा डाऊनलोड [पीडीएफ, 94 KB] 
5 प्रादेशिक पर्यटन विकास योजना डाऊनलोड [पीडीएफ, 170 KB]