बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
शुद्धिपत्रक व मुदतवाढ : बीड जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त ग्रामीण भागात सन-2023-24 या वर्षात पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणेसाठी कंत्राटदाराची नियुक्ती करण्यासाठी ई-निविदा.

शुद्धिपत्रक व मुदतवाढ : बीड जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त ग्रामीण भागात सन-2023-24 या वर्षात पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणेसाठी कंत्राटदाराची नियुक्ती करण्यासाठी ई-निविदा.

28/08/2023 28/10/2023 पहा (689 KB)
आपले सरकार सेवा केंद्राचे जाहिरात प्रसिद्धीनंतर प्राप्त झालेले गुगल फॉर्म वरील अर्ज तालुका निहाय Excel Sheet पाठवून शिफारस या कार्यालयास सादर करणे बाबत घोषणा .

आपले सरकार सेवा केंद्राचे जाहिरात प्रसिद्धीनंतर प्राप्त झालेले गुगल फॉर्म वरील अर्ज तालुका निहाय Excel Sheet पाठवून शिफारस या कार्यालयास सादर करणे बाबत घोषणा .

17/07/2023 31/10/2023 पहा (4 MB)
शून्य व्यवहार असलेल्या आपले सरकार सेवा केंद्राचा आय. डी. बंद करणे बाबत.

शून्य व्यवहार असलेल्या आपले सरकार सेवा केंद्राचा आय. डी. बंद करणे बाबत.

06/06/2023 31/12/2023 पहा (4 MB)
गहाळ कोऱ्या शिधापत्रिका रद्द केले बाबत.

गहाळ कोऱ्या शिधापत्रिका रद्द केले बाबत.

01/03/2023 31/03/2024 पहा (494 KB)
सार्वजनीक आरोग्य विभागांतर्गत महाराष्ट्र वैद्यकिय आरोग्य सेवा या संवर्गातील वैद्यकिय अधिकाऱ्यांच्या कंत्राटी पद्धतीने नेमणुका करण्याबाबत.

सार्वजनीक आरोग्य विभागांतर्गत महाराष्ट्र वैद्यकिय आरोग्य सेवा या संवर्गातील वैद्यकिय अधिकाऱ्यांच्या कंत्राटी पद्धतीने नेमणुका करण्याबाबत.

08/02/2023 31/12/2023 पहा (1,019 KB)
पुराभिलेख