बंद

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान,बीड अंतर्गत १५ व्या वित्त आयोगातील कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी ( MBBS)यांची अंतिम गुणवत्ता यादी.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान,बीड अंतर्गत १५ व्या वित्त आयोगातील कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी ( MBBS)यांची अंतिम गुणवत्ता यादी.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान,बीड अंतर्गत १५ व्या वित्त आयोगातील कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी ( MBBS)यांची अंतिम गुणवत्ता यादी.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान,बीड अंतर्गत १५ व्या वित्त आयोगातील कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी ( MBBS)यांची अंतिम गुणवत्ता यादी.

22/09/2022 24/09/2022 पहा (345 KB)