बंद

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जाहिरात दि. ०३/०३/२०२२ अंतरिम पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी (ओडीयोलोजीस्ट, सी.टी. स्कॅन टेक्निशियन , क्ष-किरण तंत्रज्ञ, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ)

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जाहिरात दि. ०३/०३/२०२२ अंतरिम पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी (ओडीयोलोजीस्ट, सी.टी. स्कॅन टेक्निशियन , क्ष-किरण तंत्रज्ञ, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ)
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जाहिरात दि. ०३/०३/२०२२ अंतरिम पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी (ओडीयोलोजीस्ट, सी.टी. स्कॅन टेक्निशियन , क्ष-किरण तंत्रज्ञ, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ)

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जाहिरात दि. ०३/०३/२०२२ अंतरिम पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी (ओडीयोलोजीस्ट, सी.टी. स्कॅन टेक्निशियन , क्ष-किरण तंत्रज्ञ, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ)

28/06/2022 04/07/2022 पहा (690 KB)