बंद

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत लातूर विभागामार्फत प्राप्त यादी नुसार उमेदवारांची निवड करणे करिता हरकती मागविणेबाबत अंतिम गुणवत्ता यादी.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत लातूर विभागामार्फत प्राप्त यादी नुसार उमेदवारांची निवड करणे करिता हरकती मागविणेबाबत अंतिम गुणवत्ता यादी.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत लातूर विभागामार्फत प्राप्त यादी नुसार उमेदवारांची निवड करणे करिता हरकती मागविणेबाबत अंतिम गुणवत्ता यादी.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत लातूर विभागामार्फत प्राप्त यादी नुसार उमेदवारांची निवड करणे करिता हरकती मागविणेबाबत अंतिम गुणवत्ता यादी.

27/07/2020 28/07/2020 पहा (6 MB)