बंद

महाराष्ट्र वैद्यकिय आरोग्य सेवा गट-अ (वर्ग-2) कंत्राटी वैद्यकिय अधिकारी म्हणुन निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात नियुक्ती बाबत अर्ज

महाराष्ट्र वैद्यकिय आरोग्य सेवा गट-अ (वर्ग-2) कंत्राटी वैद्यकिय अधिकारी म्हणुन निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात नियुक्ती बाबत अर्ज
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
महाराष्ट्र वैद्यकिय आरोग्य सेवा गट-अ (वर्ग-2) कंत्राटी वैद्यकिय अधिकारी म्हणुन निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात नियुक्ती बाबत अर्ज

महाराष्ट्र वैद्यकिय आरोग्य सेवा गट-अ (वर्ग-2) कंत्राटी वैद्यकिय अधिकारी म्हणुन निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात नियुक्ती बाबत अर्ज

14/08/2020 13/09/2020 पहा (931 KB)