बंद

महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी अंतर्गत कंत्राटी पद्धतीने पद भरती(औषध निर्माता पदाच्या लेखी परीक्षेसाठी पात्र अर्जदाराची अंतिम यादी )

महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी अंतर्गत कंत्राटी पद्धतीने पद भरती(औषध निर्माता पदाच्या लेखी परीक्षेसाठी पात्र अर्जदाराची अंतिम यादी )
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी अंतर्गत कंत्राटी पद्धतीने पद भरती(औषध निर्माता पदाच्या लेखी परीक्षेसाठी पात्र अर्जदाराची अंतिम यादी )

महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी अंतर्गत कंत्राटी पद्धतीने एआरटी सेंटर जिल्हा रुग्णालय बीड येथे औषध निर्माता पदाच्या लेखी परीक्षेसाठी पात्र अर्जदाराची अंतिम यादी 

07/08/2018 08/08/2018 पहा (761 KB)