बंद

एन. एच. एम अंतर्गत आयपीएचएस कार्यक्रमासाठी विशेषतज्ञ डॉक्टरांची पदभरती जाहिरात (जिल्हा रुग्णालय व अधिनस्त संस्था करिता ) शुद्धीपत्रक

एन. एच. एम अंतर्गत आयपीएचएस कार्यक्रमासाठी विशेषतज्ञ डॉक्टरांची पदभरती जाहिरात (जिल्हा रुग्णालय व अधिनस्त संस्था करिता ) शुद्धीपत्रक
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
एन. एच. एम अंतर्गत आयपीएचएस कार्यक्रमासाठी विशेषतज्ञ डॉक्टरांची पदभरती जाहिरात (जिल्हा रुग्णालय व अधिनस्त संस्था करिता ) शुद्धीपत्रक

एन. एच. एम अंतर्गत आयपीएचएस कार्यक्रमासाठी विशेषतज्ञ डॉक्टरांची पदभरती जाहिरात (जिल्हा रुग्णालय व अधिनस्त संस्था करिता )

 

शुद्धीपत्रक [पीडीएफ 68 KB] (प्रसिद्धी दि. ०४/०८/२०१८ )

03/08/2018 03/11/2018 पहा (87 KB)