ई-महाभूमी

राष्ट्रीय भूलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (एन.एल.आर.एम.पी)

डी.ई.एल.आर.एम.पी कार्यक्रम विषयक महत्वाचे शासन निर्णय, परिपत्रक व पत्र

री -इडीट [पीडीएफ, 8 MB] 

खाता -प्रोसेसिंग [पीडीएफ, 315 KB]   

इडीट [पीडीएफ,  4 MB] 

 

अनु. क्र. वर्णन लिंक  शेरा
1 डॅशबोर्ड  https://10.187.203.134/ वीपीएन किंवा एमएसव्यान  नेटवर्क वापरून प्रवेश
2 ई-फेरफार https://10.187.203.101/eferfar2beta (बीड जिल्ह्यासाठी )   
3 प्रलंबित ई-फेरफार अद्ययावत https://10.187.202.134/odu2beta/pglogin.aspx (2.0 बीटा लिंक )   
4 डेटा सुधारणा https://10.187.202.134/odc/login_page.aspx  
5 पिक अद्ययावत https://10.187.202.134/ocu/pglogin.aspx  
6 वापरकर्ता निर्मिती https://10.187.203.134/usercreation/ वीपीएन किंवा एमएसव्यान नेटवर्क वापरून डीडीई /डीबीए फक्त प्रवेश
 6.1 वापरकर्ता निर्मिती https://10.187.203.132/usercreation2beta केवळ डीडीई साठी
 6.2 वापरकर्ता निर्मिती https://10.187.203.132/usercreation2beta केवळ डीडीई साठी
7 डीबीए टूल https://10.187.202.134/odbatool/login_page.aspx डीबीए आणि तलाठीसाठी
8 ई-फेरफार एमआयएस रिपोर्ट https://10.187.203.132/eferfarMIS/ फक्त डीडीई /डीबीए साठी
9 मदत डेस्क समस्या अहवाल लिंक  https://103.23.150.216/hdrs/ फक्त डीबीएसाठी
10 ऑनलाइन 7/12  http://mahabhulekh.maharashtra.gov.in/ नागरिकांसाठी उपलब्ध
11 एन.एल.आर.एम.पी  वापरकर्ता मॅन्युअल https://10.187.203.135/ अतिथी म्हणून लॉगिन करा
12 ऑनलाईन पीडीएफ जनरेशन https://10.187.203.108/OPG/  युजर मैन्युअल  तलाठीसाठी डाऊनलोड