मागे जा

निवडणूक विभाग जिल्हाधिकरी कर्यालय बीड

मतदार यादीत नाव पाहणे / शोधणे

 

 

२२८-गेवराई

२२९-माजलगाव

२३०-बीड

logo

 

 

२३१-आष्टी

 

२३२-केज

२३३-परळी

 

 

 

 

 

Forms Regarding Electoral Rolls

1 Inclusion of name   

Form-6

2 Deletion of name Form-7
3 Modification of Name Form-8
4 Change of Address  Form-8A
5 Inclusion of name by an overseas elector Form-6A

 

 

 

 


Top