मुखपृष्ठ
  जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय बीड रॉकेल नियतन सप्टेंबर २०१६
रॉकेल नियतन

बीड

धारूर अंबाजोगाई गेवराई वडवणी आष्टी पाटोदा शिरूर केज बीड माजलगाव

 

  जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय बीड रॉकेल नियतन ऑगस्ट २०१६
रॉकेल नियत

बीड जिल्हा

धारूर अंबाजोगाई गेवराई वडवणी आष्टी पाटोदा शिरूर केज बीड माजलगाव

 

 

  जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय बीड रॉकेल नियतन जुलै २०१६
रॉकेल नियतन

बीड जिल्हा ४०%

धारूर अंबाजोगाई गेवराई वडवणी आष्टी पाटोदा शिरूर केज बीड जिल्हा ६०% माजलगाव

 

  जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय बीड धान्य नियतन जून २०१६
रॉकेल नियत

बीड

धारूर अंबाजोगाई गेवराई वडवणी आष्टी पाटोदा शिरूर केज बीड माजलगाव

 

  जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय बीड रॉकेल नियतन मे २०१६
रॉकेल नियतन वडवणी माजलगाव अंबाजोगाई आष्टी पाटोदा केज परळी

बीड जिल्हा ४०%

बीड जिल्हा ६०%

 

  जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय बीड रॉकेल नियतन एप्रिल २०१६
रॉकेल नियत     बीड आष्टी पाटोदा शिरूर केज परळी

बीड जिल्हा ४०%

बीड जिल्हा ६०%

 

  जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय बीड रॉकेल नियतन मार्च २०१६
रॉकेल नियत धारूर गेवराई वडवणी आष्टी पाटोदा शिरू केज परळी

बीड जिल्हा ४०%

बीड जिल्हा ६०%

 

  जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय बीड रॉकेल नियतन फेब्रुवारी २०१६
रॉकेल नियत धारूर गेवराई वडवणी आष्टी पाटोदा शिरू केज माजलगाव

बीड जिल्हा नियतन

अधिक माहिती साठी जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय बीड यांचेशी संपर्क साधावा फोन न. २२२३१

Top