मुखपृष्ठ

 

शासकीय गायरान जमिनीची माहिती,जिल्हा बीड


अनु.क्र
तालुका
प्रपत्र अ
प्रपत्र ब
बीड
गेवराई
शिरूर
पाटोदा
आष्टी
वडवणी
अंबाजोगाई
केज
धारूर
१०
माजलगाव
११
परळी

 

 

प्रपत्र क

शासन निर्णय दिनांक २८/११/१९९१ च्या निर्णयानुसार ज्या व्यक्तीची अतिक्रमणे आहेत अशा दावे असणाऱ्या व्यक्तीसाठी नोटीस

 

 

 

वापरासंबंधीचे धोरणNIC

या संकेतस्थळावरील माहितीचे प्रकाशन व व्यवस्थापन जिल्हा प्रशासन,बीड यांच्या मार्फत केले जाते. राष्ट्रीय सुचना-विज्ञान केंद्र, बीड कुठल्याही चुकीच्या माहितीबद्दल जबाबदार असणार नाही. १०२४ x ७६८ वर सर्वोत्तम दर्शनीय रचना व निर्मिती राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र , बीड National Informatics Centre, Beed 431122 Under guidance of NIC Maharashtra State Unit, Mumbai

 
Top